Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Technické práce na ÚPVS

   Vážení používatelia,
   dovoľujeme si vás informovať,
   že 27. septembra 2022 (utorok)
   po 20.00 h môže vo výnimočných prípadoch dochádzať ku krátkodobým výpadkom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) z dôvodu prebiehajúcich technických prác.
   Viac informácií...

   Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie a zoznam služieb

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá umožní použiť občiansky preukaz alebo doklad o pobyte vydaný do 20. júna 2021, na platnú autorizáciu vybraných úkonov aj po 31. decembri 2022.
   Viac informácií...

   Elektronické služby štátu budú opäť jednoduchšie

   Vážení používatelia,
   zjednodušenie elektronických služieb štátu zabezpečí novela zákona o e-Governmente (predpokladaný dátum účinnosti 15. október 2022).
   V parlamente bola už schválená, čaká sa na jej vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.
   Viac informácií...