Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   NASES zriadila 322 839 schránok právnických osôb

   K 8. 8. 2016 bolo zriadených 322 839 elektronických schránok právnických osôb.

   Nové inštruktážne videá k elektronickým schránkam

   Na portáli boli zverejnené nové videonávody k elektronickým schránkam. 

   Prístup zahraničných štatutárov do schránok

   Zahraničný štatutár právnickej osoby musí na prístup k elektronickej schránke právnickej osoby oprávniť občana SR. 

   Povinná aktivácia schránok právnických osôb

   Všetky schránky právnických osôb budú od 1. augusta 2016 automaticky aktivované na doručovanie. Viac...

   Aktualizovaná verzia aplikácie D.Signer/XAdES

   Na portáli sú už dostupné nové verzie aplikácií D.Signer/XAdES.NET v4.0 a D.Signer/XAdES Java v2.0.

   Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

   Od júla 2016 je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu.