Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Povinná aktivácia e-schránok PO nezapísaných v OR SR až v roku 2020

   Začiatok aktivácie elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, opäť posunie. Tentokrát až na 1. jún 2020. Viac...

   Nový vizuál prihlasovania sa cez portál slovensko.sk

   Vážení používatelia,
   v súvislosti s Nariadením eIDAS, bol do prostredia portálu slovensko.sk nasadený nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie slovenským občanom aj obyvateľom členských krajín Európskej únie. Viac...

   Komunálne voľby - Zmena vedúceho OVM

   Oprávnenie pristupovať a disponovať s e-schránkou orgánu verejnej moci (mesta alebo obce) nezískavajú po komunálnych voľbách noví štatutárni zástupcovia (primátori alebo starostovia) automaticky, preto je potrebné túto zmenu nahlásiť. Viac...