Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Českí občania môžu využívať elektronické služby na portáli slovensko.sk

   Vážení používatelia,
   od 11. septembra 2020 sa českí občania s občianskym preukazom
   s elektronickým čipom vydaným v Českej republike môžu prihlasovať na Ústrednom portáli verejnej správy.
   Viac informácií...

   Štát aktivoval už takmer 90% elektronických schránok nepodnikateľského sektora

   Elektronickú schránku má tak aktivovanú už 87% organizácií nepodnikateľského sektora. Ďalšia fáza aktivácie začne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií aj vysokých škôl. Viac informácií...

   Termín podania žiadosti o finančný príspevok pre materské školy sa posúva na koniec roku

   Vážení používatelia,
   žiadosť o príspevok na úhradu časti mzdy zamestnancov
   v materských školách je možné poslať až
   do 31. decembra 2020.
   Viac informácií...