Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Nový dizajn e-schránok

   Od 1. júla 2017 bude sprístupnená nová verzia elektronických schránok.

   Aktualizácia aplikácií pre elektronický podpis

   Na portáli nájdete aktualizovanú verziu balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.

   Povinná aktivácia e-schránok

   Zmeny po 1. júli 2017 vyplývajúce z procesu povinnej aktivácie elektronických schránok.

   Mimoriadna technická odstávka

   1.7.2017 od 0.00 h do 6.00 h prebehne mimoriadna technická odstávka.

   Upozornenie na nesprávne overenie platnosti autorizácie

   Ústredný portál verejnej správy v niektorých prípadoch vyhodnocuje autorizáciu v podpísaných súboroch ZEPf (.zep) a XAdES_ZEP (.xzep) ako neplatnú. Viac info...

   Zmeny v sociálnom poistení

   Sociálna poisťovňa bude vymáhať svoje pohľadávky.