Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Elektronická komunikácia fyzických osôb – podnikateľov s Finančnou správou SR

   Okruh osôb povinných doručovať podania Finančnej správe SR elektronickými prostriedkami rozšírila novela daňového poriadku účinná od 1. januára 2018. Uvedená povinnosť sa fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov bude týkať až od 1. júla 2018, aby mali čas dostatočne sa na elektronickú komunikáciu technicky vybaviť a pripraviť. Viac...

   Newsletter Apríl 2018

   V aprílovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

   Zmeny na úvodnej stránke portálu

   Vážení používatelia portálu slovensko.sk, dňa 19. marca 2018 bola z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk upravená jeho úvodná stránka. Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi.  Viac...