Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Rezort dopravy akceptuje iba KEP

   Vážení používatelia,
   v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca zvýšte svoju pozornosť. Rezort dopravy nebude akceptovať podania, ktoré budú podpísané uznaným spôsobom autorizácie. Preto je nutné, aby si predkladateľ, ktorý má občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021, najskôr vybavil nový doklad.
   Viac informácií...

   Plánovaná pravidelná technická odstávka

   Vážení používatelia,
   s cieľom skvalitnenia služieb sme v dňoch od 1. februára 2023 (streda)
   v čase od 22.00 h do 2. februára (štvrtok) 2023 do 6.00 h
   naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.
   Viac informácií...

   Dočasné útočisko sa predĺži. Aktualizácia e-formulárom je dobrovoľná

   Vážení používatelia,
   osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením DOČASNÉ ÚTOČISKO uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov.
   Viac informácií...