Ústredný portál verejnej správy

      Oznamy

      Technické práce na strane Ministerstva spravodlivosti SR

      Vážení používatelia,
      Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) informuje, že dňa 30. mája 2024 (štvrtok) v čase od 15.30 h do 19.30 h
      nebudú funkčné elektronické služby obchodného registra z dôvodu servisného zásahu na infraštruktúre
      MS SR.
      Viac informácií...

      Odporúčania k cestovným pasom

      Vážení používatelia,
      termín podania žiadosti o vydanie cestovného pasu si môžete dohodnúť aj elektronicky. Občania Slovenskej republiky pre plnohodnotné cestovanie v rámci EÚ a schengenu môžu využiť platný občiansky preukaz s fotografiou, a to aj deti.
      Viac informácií...

      Elektronicky môžete požiadať o hlasovací preukaz do 20. mája

      Vážení používatelia,
      volič, ktorý sa v deň konania volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže elektronicky požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu
      do 20. mája 2024. Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb.
      Viac informácií...