Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Možné obmedzenia v elektronickej schránke

   Vážení používatelia,
   dňa 29. januára 2020 môže v niektorých prípadoch dochádzať k oneskorenému sprístupneniu rozhodnutí do vlastných rúk po potvrdení notifikácie o doručení a v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k neodoslaniu správy. Na odstránení príčin problému intenzívne pracujeme.

   Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. 

   Newsletter Január 2020

   Vážení používatelia, 
   v januárovom newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť.

   Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť váš e-mail

   Prejsť na newsletter... 

   Elektronizácia Obchodného registra SR

   Vážení používatelia,
   od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami
   prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. 
   Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude aj výmaz
   FO – podnikateľov, ktoré mali doposiaľ dobrovoľnú možnosť zápisu. Viac...