Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

   Vážení používatelia,
   od 1. januára 2022  zmení Finančná správa spôsob komunikácie s daňovými subjektmi. Od tohto termínu nebudú daňové subjekty do svojich poštových schránok dostávať tzv. žlté lístky. Rozhodnutia a úradné dokumenty im budú doručované elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj ako „ÚPVS“ alebo „slovensko.sk“).
   Viac informácií...

   Povinnosť oznamovať čísla bankových účtov finančnej správe

   Vážení používatelia,
   viac ako 200 000 platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) má do 30. novembra 2021 povinnosť oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. 
   Viac informácií...

   Zrušenie kvalifikovaných certifikátov na čipových kartách Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4

   Vážení používatelia,
   dovoľujeme si vás opätovne upozorniť, že ak ste držiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, dňa 16.12.2021 budú všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou na tieto zariadenia zrušené.
   Viac informácií...