Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Odosielanie elektronických podaní na portáli
Vážení používatelia, dňa 20. februára 2015 bola na ÚPVS sprístupnená nová funkcionalita pre občanov a podnikateľov. Od uvedeného dátumu je možné odoslať elektronické podania v rámci služby Všeobecná agenda na orgány verejnej moci aj v prípade, že elektronická schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Nová funkcionalita bola sprístupnená na základe zosúladenia procesov ÚPVS s platnou legislatívou a na základe výkladu Ministerstva financií SR k vybraným ustanoveniam zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.
Spustenie modulu elektronických formulárov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňa 16. februára 2015 spúšťa do prevádzky modul elektronických formulárov (modul eForm). Modul zabezpečuje centralizovanú správu elektronických formulárov verejnej správy vo forme prázdnych vzorov a je dostupný pre všetkých používateľov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) prostredníctvom tlačidla „Úložisko formulárov“ umiestneného na titulnej stránke portálu. Viac...
Informácia o zmene sekcie eSlužby na Služby ÚPVS
Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 27. 2. 2015 boli na portáli ÚPVS z dôvodu optimalizácie vyhľadávania elektronických služieb premiestnené niektoré služby zo sekcie E-Služby do vyhľadávacieho nástroja Lokátor služieb dostupného z titulnej stránky portálu. Ide o služby JKM, Obchodného registra SR, Úradu pre verejné obstarávanie a Slovenskej obchodnej Inšpekcie. Viac...