Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Mimoriadne technické práce na ÚPVS

   Vážení používatelia,
   s cieľom skvalitnenia služieb sme
   v termíne 29. januára 2022 (v sobotu)
   v čase od 18.00 h do 20.00 h naplánovali mimoriadne technické práce na ústrednom portáli, počas ktorých nebude možné prihlasovať sa na portál
   a využívať jeho služby. Informačný obsah bude aj naďalej dostupný.
   Viac informácií...

   Aktualizácia formátu doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že súdy začali po novom vydávať doložky právoplatnosti a vykonateľnosti v štruktúrovanom formulári vo formáte .xml. Doložky v takomto formáte je možné následne použiť v akýchkoľvek podaniach alebo žalobách adresovaných na súdy.
   Viac informácií...

   Biometrické údaje na občianskych preukazoch

   Vážení používatelia,
   začiatkom januára 2022 schválila vláda návrh novely zákona č. 395/2019
   Z. z. o občianskych preukazoch. Výsledkom novely budú občianske preukazy vydávané v biometrickej kvalite, tzn. vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre tak, ako v prípade cestovných pasov.
   Viac informácií...