Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Informácia o technickej odstávke

Vážený používatelia,
dňa 30. 5. 2015 od 7.00 do 20.00 h. bude portál nedostupný z dôvodu plánovanej technickej odstávky. Za spôsobené obmedzenia sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

V prevádzke už 323 kioskov pre e-kolky

Zakúpiť si elektronický kolok je možné už v 323 sprístupnených kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a pod.
Aktuálny zoznam úradov, v ktorých je umiestnený samooblužný platobný terminál nájdete v Zozname kioskov [.pdf, 531.3 kB].

Nová verzia aplikácie eDesigner pre inštitúcie

Od 15. mája 2015 je na ústrednom portáli pre orgány verejnej moci k dispozícii nová verzia aplikácie na tvorbu elektronických formulárov – eDesigner vo verzi 1.15. Aplikácia je dostupná na stiahnutie na ústrednom portáli. Prílohou inštalačného balíčka aplikácie je príručka používateľa  a manuál na inštaláciu a konfiguráciu.