Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Technické práce na strane Ministerstva spravodlivosti SR

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) informuje, že dňa 30. mája 2024 (štvrtok) v čase od 15.30 h do 19.30 h
   nebudú funkčné elektronické služby obchodného registra z dôvodu servisného zásahu na infraštruktúre
   MS SR.
   Viac informácií...

   Odporúčania k cestovným pasom

   Vážení používatelia,
   termín podania žiadosti o vydanie cestovného pasu si môžete dohodnúť aj elektronicky. Občania Slovenskej republiky pre plnohodnotné cestovanie v rámci EÚ a schengenu môžu využiť platný občiansky preukaz s fotografiou, a to aj deti.
   Viac informácií...

   Elektronicky môžete požiadať o hlasovací preukaz do 20. mája

   Vážení používatelia,
   volič, ktorý sa v deň konania volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže elektronicky požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu
   do 20. mája 2024. Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb.
   Viac informácií...