Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nové metodické usmernenie k registrácii elektronických služieb na ÚPVS
Vážení používatelia, dňa 16. 2. 2015 bolo na portáli zverejnené nové metodické usmernenie, ktoré je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na Ústrednom portáli verejnej správy. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia. Zároveň bol zverejnený nový Návod na registráciu a správu elektronických služieb na ÚPVS [.pdf, 1003.3 kB], ktorý je sprístupnený v sekcii Návody a postupy v časti určenej pre orgány verejnej moci.
Odosielanie elektronických podaní na portáli
Vážení používatelia, dňa 20. februára 2015 bola na ÚPVS sprístupnená nová funkcionalita pre občanov a podnikateľov. Od uvedeného dátumu je možné odoslať elektronické podania v rámci služby Všeobecná agenda na orgány verejnej moci aj v prípade, že elektronická schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Nová funkcionalita bola sprístupnená na základe zosúladenia procesov ÚPVS s platnou legislatívou a na základe výkladu Ministerstva financií SR k vybraným ustanoveniam zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.
Informácia o zmene sekcie eSlužby na Služby ÚPVS
Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 27. 2. 2015 boli na portáli ÚPVS z dôvodu optimalizácie vyhľadávania elektronických služieb premiestnené niektoré služby zo sekcie E-Služby do vyhľadávacieho nástroja Lokátor služieb dostupného z titulnej stránky portálu. Ide o služby JKM, Obchodného registra SR, Úradu pre verejné obstarávanie a Slovenskej obchodnej inšpekcie. Viac...