Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Novinky v zákone o e-Governmente

   Vláda SR schválila novelu zákona o e-Governmente.

   Elektronická komunikácia so súdmi

   Povinnosti advokátov, exekútorov, notárov, správcov a OVM.

   Jednotný inštalátor aplikácií pre elektronický podpis

   Na portáli je sprístupnený balík aplikácií pre elektronický podpis. 

   Prepojenie obchodného registra s ďalšími evidenciami

   Novela zákona o obchodnom registri nadobudne účinnosť 15. júna 2017. 

   Školenia zamerané na prácu s e-schránkami

   Najbližšie školenia sa uskutočnia v Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. 

   Newsletter slovensko.sk

   Prehľadné informácie na jednom mieste.