Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie a zoznam služieb

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá umožní použiť občiansky preukaz alebo doklad o pobyte vydaný do 20. júna 2021, na platnú autorizáciu vybraných úkonov aj po 31. decembri 2022.
   Viac informácií...

   Elektronické služby štátu budú opäť jednoduchšie

   Vážení používatelia,
   zjednodušenie elektronických služieb štátu zabezpečí novela zákona o e-Governmente (predpokladaný dátum účinnosti 15. október 2022).
   V parlamente bola už schválená, čaká sa na jej vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.
   Viac informácií...

   Aplikácia k prihlasovaniu cez eID v novej verzii

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo vnútra SR informuje, že dňa 21. septembra 2022 sprístupnilo novú verziu softvéru k prihláseniu sa prostredníctvom občianskych preukazov s čipom (eID). Aplikácia eID klient (verzia 4.0) je dostupná pre všetky podporované platformy.
   Viac informácií...