Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Sprístupnenie modulu dlhodobého uchovávania
Vážení používatelia,
modul dlhodobého uchovávania, ktorý bol na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) spustený do prevádzky, je sprístupnený pre všetkých používateľov ÚPVS do konca roka 2015 bez poplatku. Používateľské rozhranie modulu „Centrálne úložisko záznamov“ je k dispozícii na adrese https://www.slovensko.sk/sk/centralne-ulozisko-zaznamov alebo prostredníctvom tlačidla „Úložisko záznamov“, ktoré sa nachádza na titulnej stránke portálu.
Nová verzia aplikácie eDesigner pre inštitúcie
Od 15. mája 2015 je na ústrednom portáli pre orgány verejnej moci k dispozícii nová verzia aplikácie na tvorbu elektronických formulárov – eDesigner vo verzi 1.15. Aplikácia je dostupná na stiahnutie na ústrednom portáli. Prílohou inštalačného balíčka aplikácie je príručka používateľa a manuál na inštaláciu a konfiguráciu.
V prevádzke už 323 kioskov pre e-kolky
Zakúpiť si elektronický kolok je možné už v 323 sprístupnených kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a pod. Aktuálny zoznam úradov, v ktorých je umiestnený samooblužný platobný terminál nájdete v Zozname kioskov [.pdf, 531.3 kB].