Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Nezamestnaní, materské a rodičovský príspevok

   Najvýznamnejšie legislatívne zmeny účinné od 1. mája 2017.

   IT Fitness test 2017

   6. testovanie IT zručností Slovákov bude prebiehať až do konca júna 2017.

   Validácia kvalifikovaných el. podpisov a pečatí

   Subjekty verejného sektora by si mali do 1.7.2017 zaktualizovať aplikácie QES.

   Newsletter slovensko.sk

   Prehľadné informácie na jednom mieste.

   Ďakujeme za vyplnenie dotazníka

   Ďakujeme, že ste vyjadrili svoj názor na zlepšenie práce s e-schránkami.

   Odložili ste daňové priznanie? S čím musíte počítať?

    Súvislosti a povinnosti plynúce z možnosti odkladu daňového priznania.