Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Metodické usmernenie k elektronickým pečatiam

Vážení používatelia, dňa 24. 7. 2015 bolo na ústrednom portáli zverejnené nové metodické usmernenie [.pdf, 255.5 kB], ktoré je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Usmernenie poskytuje informácie o tom ako postupovať v prípade obstarania a registrácie kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť  elektronický podpis vo forme zaručenej elektronickej pečate určenej na autorizovanie elektronických dokumentov. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia.

Návrh na neúčinnosť doručovania

Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o tom, že na ústrednom portáli je sprístupnená funkcia návrhu na neúčinnosť doručovania elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia). Prostredníctvom uvedenej funkcie môže používateľ namietať, že si z objektívnych príčin nemohol prevziať do elektronickej schránky doručené rozhodnutie od orgánu verejnej moci a teda sa oboznámiť s jeho obsahom. Viac informácií o tom ako postupovať, v prípade podania návrhu na neúčinnosť doručovania nájdete v sekcii Návody v častiach určených pre fyzické, právnické osoby a orgány verejnej moci.

Zmena termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb

Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že termín povinnej aktivácie  elektronických schránok právnických osôb na doručovanie sa posunul z pôvodného dátumu (1. augusta 2015) na 1. augusta 2016. Túto zmenu priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015.