Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Nový dizajn e-schránok

   1. 7. 2017 bude sprístupnený nový vizuál elektronických schránok.

   Aktualizácia aplikácií (KEP)

   Aktualizovaná verzia klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.

   Povinná aktivácia e-schránok

   Zmeny vyplývajúce z aktivácie e-schránok.

   Mimoriadna technická odstávka

   1. 7. 2017 v čase od 0.00 do 6.00 h prebehne technická odstávka.

   Nesprávne overenie autorizácie

   Upozornenie na nesprávne overenie platnosti autorizácie. Viac...