Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nová verzia aplikácie D.Signer
Vážení používatelia, od 30. januára 2014 je vám k dispozícii nová verzia aplikácie D.Signer [.zip, 21456.4 kB], ktorá slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Súčasťou inštalačného balíčka je aj nová verzia aplikácie D.Viewer, ktorá je potrebná na otváranie príloh podpísaných aplikáciou D. Signer. Na inštaláciu nových verzií aplikácií D.Signer a D.Viewer je potrebné si najprv odinštalovať existujúcu verziu na Vašom počítači. Podrobnejšie informácie k inštalácii nájdete v inštalačnej príručke. [.pdf, 1313.7 kB]
Nová sekcia portálu s názvom "Návody a postupy"
Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o vytvorení novej sekcie na ústrednom portáli s názvom Návody a postupy, ktorá sa nachádza v dolnom informačnom menu. V novej sekcii nájdete zverejnené základné návody a postupy pre jednoduchšie používanie portálu a prácu s elektronickými schránkami. Sekcia Návody a postupy sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať.
Elektronické podania na okresné úrady
Vážení používatelia, na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR ohľadom zasielania elektronických podaní na odbory okresných úradov, bude možné od 16. 4. 2014 od 16.30 h. uskutočniť podania v rámci služby Všeobecná agenda iba na príslušné okresné úrady. Elektronické podania od uvedeného času je potrebné zasielať na príslušné okresné úrady, pod ktoré jednotlivé odbory spadajú. Napríklad podania predtým adresované katastrálnemu odboru okresného úradu sa podávajú na príslušný okresný úrad.