Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Koniec predĺženej daňovej lehoty

   Vážení používatelia,
   blíži sa ďalší míľnik súvisiaci s daňami z príjmu. Týka sa však len tých daňovníkov, ktorí stihli do 31. marca 2022 doručiť daňovému úradu Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Takže momentálne si už lehotu ďalej predlžovať nemôžete.
   Viac informácií...

   Sociálna poisťovňa uľahčuje procesy

   Vážení používatelia,
   od 23. mája 2022 už nie je potrebné predkladať „Potvrdenie
   o ukončení tehotenstva“
    na pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vyplácala dávku tehotenské.
   Informáciu o tom, či sa táto úľava 
   v administratíve týka aj vás, nájdete
   v súvisiacom ozname...  

   Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) spustilo elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ.
   Viac informácií...