Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Proaktivita štátu pri narodení dieťaťa

   Vážení používatelia,
   áno, počuli ste správne! Ak máte prírastok v rodine, čaká vás menej behania po úradoch!
   Rodný list dieťaťa vám bude doručený poštou. Tzv. kočíkovné vám schvália a vyplatia bez zbytočného dokladovania. Dieťa prihlásia automaticky do zdravotnej poisťovne matky.
   Viac informácií...

   Aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 prešla aktualizáciou

   Vážení používatelia,
   Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb. Pokladničný doklad sa už dá priamo tlačiť bez toho, aby si používateľ musel stiahnuť formát PDF. Pribudol tiež automatický prepočet platby na pokladničnom doklade. Úpravou prešla aj možnosť zaokrúhľovania.
   Viac informácií...

   Stanovisko NASES k výpadku portálu Slovensko.sk

   Vážení používatelia,
   výpadok Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk,
   dňa 19. júla 2022 bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami.
   K pochybeniu došlo na strane dodávateľa bez vedomia a súhlasu agentúry.
   Celé znenie stanoviska...