Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Ospravedlňujeme sa za výpadok e-gov služieb počas dnešného dňa

   Dnešný výpadok služieb nemá súvislosť s plánovanou mimoriadnou odstávkou portálu.

   Mimoriadna odstávka elektronických služieb

   Mimoriadna odstávka elektronických služieb v dňoch od 20.1.2017 22.00 h do 21.1.2017 6.00 h.

   Rozširujeme prevádzkový čas Ústredného kontaktného centra

   Od 11. januára sa predlžujú hodiny kontaktného centra a to každú stredu až do 22.00 hod. 

   Povinná aktivácia e-schránok sa posúva na 1. 7. 2017

   Dňa 7.12.2016 bol schválený návrh novely zákona o e-Governmente, ktorá prináša odklad povinnej aktivácie e-schránky na 1. júl 2017.

   Otázky k zákonu o e-Gov možno smerovať na nový email

   Otázky zo strany orgánov verejnej moci k ustanoveniam zákona o e-Governmente možno smerovať na email  egovernment@vicepremier.gov.sk.

   Register fyzických osôb bol vyhlásený za referenčný

   Dňa 6.12.2016 bol v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy vyhlásený Register fyzických osôb za referenčný register.