Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Mimoriadna odstávka elektronických služieb

   Mimoriadna odstávka elektronických služieb v dňoch od 20.1.2017 22.00 h do 21.1.2017 6.00 h.

   Rozširujeme prevádzkový čas Ústredného kontaktného centra

   Od 11. januára sa predlžujú hodiny kontaktného centra a to každú stredu až do 22.00 hod. 

   Povinná aktivácia e-schránok sa posúva na 1. 7. 2017

   Dňa 7.12.2016 bol schválený návrh novely zákona o e-Governmente, ktorá prináša odklad povinnej aktivácie e-schránky na 1. júl 2017.

   Otázky k zákonu o e-Gov možno smerovať na nový email

   Otázky zo strany orgánov verejnej moci k ustanoveniam zákona o e-Governmente možno smerovať na email  egovernment@vicepremier.gov.sk.

   Register fyzických osôb bol vyhlásený za referenčný

   Dňa 6.12.2016 bol v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy vyhlásený Register fyzických osôb za referenčný register.

   Aj škola musí mať zriadenú elektronickú schránku

   Od 1. novembra 2016 začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky.