Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nová verzia aplikácie D.Signer
Vážení používatelia, od 30. januára 2014 je vám k dispozícii nová verzia aplikácie D.Signer [.zip, 21456.4 kB], ktorá slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Súčasťou inštalačného balíčka je aj nová verzia aplikácie D.Viewer, ktorá je potrebná na otváranie príloh podpísaných aplikáciou D. Signer. Na inštaláciu nových verzií aplikácií D.Signer a D.Viewer je potrebné si najprv odinštalovať existujúcu verziu na Vašom počítači. Podrobnejšie informácie k inštalácii nájdete v inštalačnej príručke. [.pdf, 1313.7 kB]
Elektronické podania na okresné úrady
Vážení používatelia, na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR ohľadom zasielania elektronických podaní na odbory okresných úradov, bude možné od 16. 4. 2014 od 16.30 h. uskutočniť podania v rámci služby Všeobecná agenda iba na príslušné okresné úrady. Elektronické podania od uvedeného času je potrebné zasielať na príslušné okresné úrady, pod ktoré jednotlivé odbory spadajú. Napríklad podania predtým adresované katastrálnemu odboru okresného úradu sa podávajú na príslušný okresný úrad.
Podpisovanie samostatných
pdf súborov
Vážení používatelia, od 23. apríla 2014 môžete využívať novú aplikáciu XZep Signer [.zip, 28.7 kB], ktorá slúži na podpisovanie samostatných príloh vo formáte .pdf zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou úspešnej inštalácie aplikácie XZep Signer je mať naištalovanú najnovšiu aplikáciu D.Signer/Xades. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Windows XP/ 7/8 a spustíte ju kliknutím na súbor XZep.exe. Na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu prostredníctvom eID karty je potrebné vybrať kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA.