Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nové služby súvisiace s eID kartou

Vážení používatelia,
od 1. júla 2015 sú na ústrednom portáli dostupné nové elektronické služby ministerstva vnútra pre občanov, ktorí vlastnia elektronických občianskych preukazov s čipom (eID kartu) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy. Služby súvisia priamo s občianskym preukazom a patria medzi ne: Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukaz s čipom, Zrušenie prihlasovania občianskym preukazom s čipom, Zoznam certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom.

eID klient už aj pre Mac a Linux

K 1. júlu 2015 sprístupnilo Ministerstvo vnútra SR novú verziu aplikácie eID klient, ktorá umožňuje prihlasovanie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) aj pre platformy Mac a Linux. Občania a podnikatelia, ktorí používajú novo podporované operačné systémy tak už môžu využívať elektronické služby verejnej správy a komunikovať s úradmi elektronicky cez ústredný portál alebo špecializované portály inštitúcií.
Aplikácia eID klient je dostupná na stiahnutie na ústrednom portáli v sekcii Na stiahnutie alebo priamo na portáli Elektronických služieb MV SR.

Aktuálna verzia balíka podpisovača D.Signer/XAdES

Važení používatelia,
v sekcii Na stiahnutie nájdete aktuálnu verziu balíka podpisovača D.Signer/XAdES, ktorého súčasťou je aj aplikácia D.Viewer určená na zobrazovanie dátového obsahu podpisovaných elektronických formulárov. Keďže samotná aktualizácia prebehla iba v časti aplikácie D.Viewer, odporúčame používateľom preinštalovať iba túto časť balíka. V prípade, že ste balík doposiaľ nemali nainštalovaný, inštalujte si, prosím, balík D.Signer/XAdES v celku.