Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Odosielanie elektronických podaní na portáli
Vážení používatelia, dňa 20. februára 2015 bola na ÚPVS sprístupnená nová funkcionalita pre občanov a podnikateľov. Od uvedeného dátumu je možné odoslať elektronické podania v rámci služby Všeobecná agenda na orgány verejnej moci aj v prípade, že elektronická schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Nová funkcionalita bola sprístupnená na základe zosúladenia procesov ÚPVS s platnou legislatívou a na základe výkladu Ministerstva financií SR k vybraným ustanoveniam zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.
Nové metodické usmernenie
k registrácii služieb
Vážení používatelia, dňa 16. 2. 2015 bolo na portáli zverejnené nové metodické usmernenie, ktoré je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na Ústrednom portáli verejnej správy. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia. Zároveň bol zverejnený nový Návod na registráciu a správu elektronických služieb na ÚPVS [.pdf, 1003.3 kB], ktorý je sprístupnený v sekcii Návody a postupy v časti určenej pre orgány verejnej moci.
Spustenie modulu elektronických formulárov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňa 16. februára 2015 spúšťa do prevádzky modul elektronických formulárov (modul eForm). Modul zabezpečuje centralizovanú správu elektronických formulárov verejnej správy vo forme prázdnych vzorov a je dostupný pre všetkých používateľov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) prostredníctvom tlačidla „Úložisko formulárov“ umiestneného na titulnej stránke portálu. Viac...