Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Alternatívny autentifikátor pre zahraničných štatutárov

   Od 1. marca 2017 môžete požiadať o alternatívny autentifikátor. Viac...

   Sprístupnenie obsahu schránky pri ukončení podnikania

   Sprístupnenie obsahu e-schránky pri ukončení podnikania na žiadosť. Viac...

   Zmena hodín kontaktného centra

   Od februára budú operátori k dispozícii každú stredu do 21.00h.

   eID karty miesto elektronických kariet poistencov

   Preukazy poistencov môžu nahradiť eID karty.

   Nový elektronický register

   Od 1. 2. 2017 sa zaviedol Register partnerov verejného sektora.

   Zmena v platobných rozkazoch

   Od 1. 2. 2017 sa zaviedla elektronická alternatíva k platobným rozkazom.