Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Elektronizácia Obchodného registra SR

   Vážení používatelia,
   od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami
   prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. 
   Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude aj výmaz
   FO – podnikateľov, ktoré mali doposiaľ dobrovoľnú možnosť zápisu. Viac...

   Na vybavenie možnosti voliť zo všetkých volebných okrskov stačí poslať žiadosť

   Vážení používatelia,
   29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR. Mnoho voličov chce využiť hlasovacie preukazy, prostredníctvom ktorých bude môcť voliť na Slovensku mimo adresy svojho trvalého pobytu. Aký je postup na získanie hlasovacieho preukazu a dokedy sa oň dá požiadať?
   Viac informácií...

   Nezabudnite si do registra doplniť údaje o štatutároch

   Vážení používatelia,
   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) preberá v zmysle zákona o e-Governmente len referenčné údaje zo zdrojových registrov. V prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby nezapísanej do obchodného registra v takomto registri nenachádzajú, NASES sa o nich nedozvie. Viac o oznamovacích povinnostiach a o následkoch...