Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Upozornenie pre používateľov

Vážení používatelia, v dňoch od 31. 7. 2015 od 18.00 h. do 2. 8. 2015 do 23.59 h. budú prebiehať nevyhnutné servisné práce na sieti Govnet, počas ktorých môže dôjsť aj ku krátkodobým výpadkom služieb ústredného portálu.

Informačný obsah portálu bude v uvedom čase dostupný, rovnako ako prihlásenie sa na portál. Servisné práce môžu ovplyvniť dostupnosť jednotlivých elektronických služieb alebo spôsobiť oneskorené spracovanie zaslaných elektronických podaní.

Ďakujeme za pochopenie a za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

Metodické usmernenie k elektronickým pečatiam

Vážení používatelia, dňa 24. 7. 2015 bolo na ústrednom portáli zverejnené nové metodické usmernenie [.pdf, 255.5 kB], ktoré je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Usmernenie poskytuje informácie o tom ako postupovať v prípade obstarania a registrácie kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť  elektronický podpis vo forme zaručenej elektronickej pečate určenej na autorizovanie elektronických dokumentov. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia.

Návrh na neúčinnosť doručovania

Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o tom, že na ústrednom portáli je sprístupnená funkcia návrhu na neúčinnosť doručovania elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia). Prostredníctvom uvedenej funkcie môže používateľ namietať, že si z objektívnych príčin nemohol prevziať do elektronickej schránky doručené rozhodnutie od orgánu verejnej moci a teda sa oboznámiť s jeho obsahom. Viac informácií o tom ako postupovať, v prípade podania návrhu na neúčinnosť doručovania nájdete v sekcii Návody v častiach určených pre fyzické, právnické osoby a orgány verejnej moci.