Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy

   Opatrenia týkajúce sa žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

   Novela zákona o sťažnostiach

   Zmeny súvisiace s podávaním sťažností účinné od 1. júna 2017.

   Užívateľsky prívetivejšie elektronické schránky

   Vylepšenia elektronických schránok, ktoré vyplývajú z výsledkov dotazníka.

   Legislatívne zmeny účinné od 1. mája 2017

   Zmeny týkajúce sa nezamestnaných, materského a rodičovského príspevku.

   IT Fitness test 2017

   6. testovanie IT zručností Slovákov bude prebiehať až do konca júna 2017.

   Validácia kvalifikovaných el. podpisov a pečatí

   Subjekty verejného sektora by si mali do 1.7.2017 zaktualizovať aplikácie QES.