Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Prístup zahraničných štatutárov do schránok

   Zahraničný štatutár právnickej osoby musí na prístup k elektronickej schránke právnickej osoby oprávniť občana SR. 

   Povinná aktivácia schránok právnických osôb

   Všetky schránky právnických osôb budú od 1. augusta 2016 automaticky aktivované na doručovanie. Viac...

   Aktualizovaná verzia aplikácie D.Signer/XAdES

   Na portáli sú už dostupné nové verzie aplikácií D.Signer/XAdES.NET v4.0 a D.Signer/XAdES Java v2.0.

   Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

   Od júla 2016 je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu. 

   Na portáli otvorených dát už aj vestník verejného obstarávania

   Vestník verejného obstarávania je dostupný aj cez portál open.slovensko.sk. Viac...

   Prihlasovanie uchádzačov o štátnu službu elektronicky

   Úrad vlády vyhlásil prvé výberové konania, do ktorých sa uchádzači prihlasujú elektronicky. Viac...