Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Bezpečné a pohodlné daňové priznanie

   Vážení používatelia,
   v dôsledku už rok pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a z nej vychádzajúcich bezpečnostných opatrení je aj tento rok v súvislosti s daňovými povinnosťami vhodnejšie uprednostniť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom pred osobnými návštevami.
   Viac informácií...

   Doložka o autorizácii listinného rovnopisu

   Vážení používatelia,
   dovoľujeme si vás informovať, že od 17. februára 2021 bude v prostredí elektronickej schránky na ÚPVS (slovensko.sk) dostupná nová funkcia vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (EÚD). Je určená pre orgány verejnej moci (OVM) - menšie inštitúcie (napr. obce, školy).
   Viac informácií...

   Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

   Vážení používatelia,
   od dnes, 15. februára 2021, je každý obyvateľ Slovenskej republiky povinný sa elektronicky sčítať. Pokiaľ poznáte ľudí, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať alebo je potrebné im asistovať pri elektronickom sčítaní, prosíme, pomôžte im.
   Viac informácií...