Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Technická údržba na open.slovensko.sk

   Od 29. 4. 2016 od 21.00 do 30. 4. 2016 do 7.00 h bude prebiehať technická údržba na portáli open.slovensko.sk

   Jednoduchší prístup k elektronickým službám

   Na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk sa sprístupnila nová navigácia k elektronickým službám štátu.

   Zmeny týkajúce sa dopravného inšpektorátu v Bratislave

   Dňom 1. februára 2016 bolo spustené do prevádzky klientske centrum štátnej správy.

   Nové e-služby v oblasti cestnej dopravy

   Od 1. 1. 2016 ministerstvo dopravy sprístupnilo nové služby v rámci Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

   Rozšírenie aplikácie eID klient

   Ministerstvo vnútra SR zverejnilo aplikáciu eID klient aj pre platformy Windows 10 a Mac OS X 10.11. 

   Nové e-služby Nitrianskeho samosprávneho kraja

   Od 1. novembra 2015 sú na portáli slovensko.sk dostupné nové elektronické služby Nitrianskeho samosprávneho kraja.