Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Novela zákona o e-Governmente

   Zmena aktivácie schránok právnických osôb nezapísaných do OR SR. Viac...

   Upozornenie pre používateľov

   Služba Všeobecnej agendy vyžaduje ukladanie PDF súborov vo verzii A-1a (PDF/A-1a).

   NASES sprehľadnila notifikácie na doručenú poštu v elektronických schránkach

   NASES je pripravená reagovať na navrhované zmeny zákona.

   NASES zriadila 322 839 schránok právnických osôb

   K 8. 8. 2016 bolo zriadených 322 839 elektronických schránok právnických osôb.

   Nové inštruktážne videá k elektronickým schránkam

   Na portáli boli zverejnené nové videonávody k elektronickým schránkam. 

   Prístup zahraničných štatutárov do schránok

   Zahraničný štatutár právnickej osoby musí na prístup k elektronickej schránke právnickej osoby oprávniť občana SR.