Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nová verzia aplikácie D.Signer
Vážení používatelia, od 30. januára 2014 je vám k dispozícii nová verzia aplikácie D.Signer [.zip, 21456.4 kB], ktorá slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Súčasťou inštalačného balíčka je aj nová verzia aplikácie D.Viewer, ktorá je potrebná na otváranie príloh podpísaných aplikáciou D. Signer. Na inštaláciu nových verzií aplikácií D.Signer a D.Viewer je potrebné si najprv odinštalovať existujúcu verziu na Vašom počítači. Podrobnejšie informácie k inštalácii nájdete v inštalačnej príručke. [.pdf, 1313.7 kB]
Nová sekcia portálu s názvom "Návody a postupy"
Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o vytvorení novej sekcie na ústrednom portáli s názvom Návody a postupy, ktorá sa nachádza v dolnom informačnom menu. V novej sekcii nájdete zverejnené základné návody a postupy pre jednoduchšie používanie portálu a prácu s elektronickými schránkami. Sekcia Návody a postupy sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať.
Zvýšenie kapacity elektronickej schránky za poplatok
Vyhláškou Úradu vlády SR č. 8/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2014, sa ustanovila základná úložná kapacita elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente pre fyzické osoby a podnikateľov na 1 GB. V prípade potreby si majiteľ elektronickej schránky môže požiadať o zvýšenie úložnej kapacity schránky na obdobie jedného roka a to prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.