Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Správcom ústredného portálu je nové ministerstvo

   Vážení používatelia,
   v súvislosti s novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, sa Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (správca slovensko.sk) od 1. júla 2020 transformoval na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Viac informácií...

   Aktualizácia aplikácie pre prihlásenie

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo dňa 1. júla 2020 novú verziu softvéru pre prihlásenie, Aplikácia pre eID (verzia 3.4) k platformám Windows, macOS a Linux, ktorú nájdete v sekcii
   Na stiahnutie“. Pri spustení aplikácie v staršej verzii sa automaticky zistí dostupnosť novšej verzie a ponúkne možnosť „Inštalovať teraz“.
   Viac informácií...

   Dotácie na nájmy pre zatvorené prevádzky

   Vážení používatelia,
   podnikatelia už môžu žiadať o dotáciu na nájomné, ak pre koronakrízu mali zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. MH SR spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu, žiadosti sa podávajú prostredníctvom portálu slovensko.sk. Viac informácií...