Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?

   Vážení používatelia,
   všade okolo nás sa spomína elektronická komunikácia. Výnimkou nie je ani oficiálna komunikácia s úradmi, ktorá sa v rámci technologického pokroku presúva do online prostredia. Po vizuálnej stránke sú e-mail a e-schránka podobné a rozdiely spočívajú najmä v spôsobe zriadenia, využívania, a pod.
   Viac informácií...

   Koniec januára 2021 a niektoré povinnosti

   Vážení používatelia,
   31. január v roku 2021 pripadne na nedeľu, a preto je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, až najbližší pracovný deň, a teda pondelok
   1. februára 2021.
   Viac informácií...

   Prečo s úradmi komunikovať elektronicky?

   Vážení používatelia,
   komunikovať s úradmi, ak zákon nevyžaduje výlučne elektronický spôsob, môžete síce aj listinne, avšak elektronicky je to oveľa efektívnejšie. Elektronizácia predstavuje viaceré benefity, ako jednoduchosť, pohodlie, ekologickosť, bezpečnosť v čase pandémie a časová i finančná úspora.
   Viac informácií...