Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Nový vizuál prihlasovania sa cez portál slovensko.sk

   Vážení používatelia,
   v súvislosti s Nariadením eIDAS, bol do prostredia portálu slovensko.sk nasadený nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie slovenským občanom aj obyvateľom členských krajín Európskej únie. Viac...

   Newsletter na mesiac November 2018

   Vážení používatelia portálu slovensko.sk, v novembrovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

   Komunálne voľby - Zmena vedúceho OVM

   Oprávnenie pristupovať a disponovať s e-schránkou orgánu verejnej moci (mesta alebo obce) nezískavajú po komunálnych voľbách noví štatutárni zástupcovia (primátori alebo starostovia) automaticky, preto je potrebné túto zmenu nahlásiť. Viac...