Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Aktualizácia aplikácií pre elektronický podpis

   Vážení používatelia, na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená aktualizovaná verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS 1.0.5 určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pre systém MS Windows.

   Notifikácie cez IMAP s rozšírenou funkčnosťou

   Na portáli slovensko.sk bola nasadená nová funkcia pre notifikácie o nových správach pri sťahovaní cez protokol IMAP.
   Funkcia poskytuje prehľad o stave prečítania elektronických správ v schránke.

   Prevzatie elektronických rozhodnutí od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

   Adresát musí v elektronickej schránke najskôr potvrdiť notifikáciu o doručení cez tlačidlo „Prevziať“ a následne mu bude úradné rozhodnutie do vlastných rúk zaslané do priečinka Prijaté správy".