Ústredný portál verejnej správy

Získanie potvrdenia o trvalom pobyte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom trvalom pobyte v papierovej forme. Informácie o službe

Prejsť na službu