Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi bez potreby autentifikácie občianskym preukazom s čipom (tzv. eID karta) nahlásiť Mestu Košice stav mestskej zelene na území mesta alebo mestskej časti. Mesto a mestské časti tieto hlásenia prešetrujú a prijímajú potrebné opatrenia. Na nahlásenie stavu mestskej zelene je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu