Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie záznamov z centrálneho registra publikačnej činnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje komplexné záznamy z automatizovanej evidencie publikačnej a umeleckej činnosti.

Prejsť na službu