Ústredný portál verejnej správy

Štatistika slovensko.sk

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na Portáli otvorených dát. Štatistické údaje za predošlé roky (v starej forme zobrazovania) nájdete v článku Štatistika. 

 • Biznis transakcie za rok 2021

  Podania, rozhodnutia a oznámenia za rok 2021
  Biznis transakcie 2021
  Biznis transakcie 2021
   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ

 • Všetky transakcie za rok 2021

  Biznis a technické transakcie 2021
  Biznis a technické transakcie 2021

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy

 • Transakcie podľa odosielateľa

  Top 10 odosielateľov
  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac apríl.
 • Biznis transakcie za rok 2020

  Biznis transakcie za rok 2020

   Biznis transakcie za rok 2020

   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
   

  Všetky transakcie za rok 2020

  Všetky transakcie za rok 2020

   Všetky transakcie za rok 2020

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
   

  Transakcie podľa odosielateľa

  Štatistika podľa odosielateľov

   Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.

 • Finančné úspory Ústredného portálu verejnej správy


  Rozhodnutia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  46 700 111,5  57 913 022,4   79 705 215,9   30 728 118,8   215 046 468,6 € 

  Rozhodnutia zaslané listinne cez Centrálne úradné doručovanie
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  113 257,9 € 2 313 814,9 € 3 123 213,7 € 1 307 799,3 € 6 858 085,8 € 

  Oznámenia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  5 216 850,1 € 8 456 352,5 € 5 562 769,5 € 1 771 066,2 € 21 007 038,3 € 

  Podania zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  5 351 570,8 € 6 826 858,5 € 7 382 850,9 € 3 244 296,4 € 22 805 576,6 €

  *Úspory za rok 2021 a spoločné úspory sú vypočítané k 31. máju 2021. Viac informácií o Centrálnom úradnom doručovaní nájdete v súvisiacom článku. Úspora podľa validovanej Analýzy nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - CBA) na jednu zásielku predstavuje 4,28 eur.