Ústredný portál verejnej správy

Štatistika slovensko.sk

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na Portáli otvorených dát. Štatistické údaje za predošlé roky (v starej forme zobrazovania) nájdete v článku Štatistika

 • Biznis transakcie za rok 2021

  Grafické znázornenie podaní, rozhodnutí a oznámení za rok 2021. Za posledný mesiac bolo uskutočnených 2 411 456 biznis transakcií.

  Biznis transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií vykonaných vo forme podaní, rozhodnutí, či oznámení. Spomedzi biznis transakcií tvorili najväčší počet rozhodnutia – 19 856 874.
   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ

 • Všetky transakcie za rok 2021

  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet technických a biznis transakcií v období január až november 2021. Za posledný mesiac bolo uskutočnených 10 865 880 transakcií.
  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií v období január až november 2021. Spolu to tvorí 133 531 118 transankcií.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy

 • Transakcie podľa odosielateľa


  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.
 • Biznis transakcie za rok 2022

  Ilustračný graf biznis transakcií za rok 2022.Ilustračný graf zobrazujúci konkrétne hodnoty biznis transakcií ÚPVS.

  * SkTalk2 – správy v starom formáte
  * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
  * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
   

  Všetky transakcie za rok 2022

  Ilustračný stĺpcový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2022.

  Ilustračný koláčový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2022.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
   

  Transakcie podľa odosielateľa

  Ilustračný graf zobrazujúci top 10 odosielateľov počas mesiaca máj 2022.

  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac jún.

 • Finančné úspory Ústredného portálu verejnej správy


  Rozhodnutia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022* Spolu
  46 700 111,5  57 913 022,4   79 705 215,9   79 891 383,1   81 199 321,12 € 345 409 054,02 € 
  Rozhodnutia zaslané listinne cez Centrálne úradné doručovanie
  2018 2019 2020 2021 2022* Spolu
  113 257,9 € 2 313 814,9 € 3 123 213,7 € 3 262 416,62 € 5 488 814,58 € 14 301 517,7 € 

  Oznámenia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022* Spolu
  5 216 850,1 € 8 456 352,5 € 5 562 769,5 € 4 265 345,7 € 5 489 494,78 € 28 990 812,58  

  Podania zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022* Spolu
  5 351 570,8 € 6 826 858,5 € 7 382 850,9 € 6 219 816,68 € 3 449 515,3 € 29 230 612,18 €

  *Úspory za rok 2022 a spoločné úspory sú vypočítané k 31. októbru 2022. Viac informácií o Centrálnom úradnom doručovaní nájdete v súvisiacom článku. Úspora podľa validovanej Analýzy nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - CBA) na jednu zásielku predstavuje 4,28 eur.