Ústredný portál verejnej správy

Štatistika slovensko.sk

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na Portáli otvorených dát. Štatistické údaje za predošlé roky (v starej forme zobrazovania) nájdete v článku Štatistika

 • Biznis transakcie za rok 2021

  Grafické znázornenie podaní, rozhodnutí a oznámení za rok 2021. Za posledný mesiac bolo uskutočnených 2 411 456 biznis transakcií.

  Biznis transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií vykonaných vo forme podaní, rozhodnutí, či oznámení. Spomedzi biznis transakcií tvorili najväčší počet rozhodnutia – 19 856 874.
   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ

 • Všetky transakcie za rok 2021

  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet technických a biznis transakcií v období január až november 2021. Za posledný mesiac bolo uskutočnených 10 865 880 transakcií.
  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií v období január až november 2021. Spolu to tvorí 133 531 118 transankcií.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy

 • Transakcie podľa odosielateľa

  Top odosielatelia za december.
  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.
 • Biznis transakcie za rok 2022

  Ilustračný graf biznis transakcií za rok 2022.Ilustračný graf zobrazujúci konkrétne hodnoty biznis transakcií ÚPVS.

  * SkTalk2 – správy v starom formáte
  * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
  * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
   

  Všetky transakcie za rok 2022

  Ilustračný stĺpcový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2022.

  Ilustračný koláčový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2022.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
   

  Transakcie podľa odosielateľa

  Ilustračný graf zobrazujúci top 10 odosielateľov počas mesiaca máj 2022.

  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.

 • Biznis transakcie za rok 2023

  Ilustračný graf biznis transakcií za rok 2023.Ilustračný graf zobrazujúci konkrétne hodnoty biznis transakcií ÚPVS.

  * SkTalk2 – správy v starom formáte
  * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
  * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
   

  Všetky transakcie za rok 2023

  Ilustračný stĺpcový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2023.

  Ilustračný koláčový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2023.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
   

  Transakcie podľa odosielateľa

  Ilustračný graf zobrazujúci top 10 odosielateľov počas mesiaca december 2023.

  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.

 • Biznis transakcie za rok 2024Ilustračný graf biznis transakcií za rok 2024.


   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
Ilustračný graf zobrazujúci konkrétne hodnoty biznis transakcií ÚPVS.
 • Všetky transakcie za rok 2024

  Ilustračný stĺpcový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2024.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
  Ilustračný koláčový graf zobrazujúci všetky transakcie za rok 2024.
 • Transakcie podľa odosielateľa

  Ilustračný graf zobrazujúci top 10 odosielateľov počas mesiaca apríl 2024.
  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac apríl.
 • Finančné úspory Ústredného portálu verejnej správy

  Rozhodnutia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu
  46 700 111,5 57 913 022,4  79 705 215,9  79 891 383,1 97 237 097,44 € 101 234 386,32 € 40 369 105,52 € 512 584 236,18 
  Rozhodnutia zaslané listinne cez Centrálne úradné doručovanie
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu
  113 257,9 € 2 313 814,9 € 3 123 213,7 € 3 262 416,62 € 6 666 288,48 € 7 530 898,22 € 3 293 674,54 € 26 125 740,94 € 

  Oznámenia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu
  5 216 850,1 € 8 456 352,5 € 5 562 769,5 € 4 265 345,7 € 6 488 465,06 € 6 233 108,42 € 1 860 880,56 € 38 083 771,84  

  Podania zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu
  5 351 570,8 € 6 826 858,5 € 7 382 850,9 € 6 219 816,68 € 4 128 334,98 € 4 522 356,30€ 1 592 095,12 € 36 023 883,28 €

  *Úspory za rok 2024 a spoločné úspory sú vypočítané k 30. aprílu2024. Viac informácií o Centrálnom úradnom doručovaní nájdete v súvisiacom článku. Úspora podľa validovanej Analýzy nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - CBA) na jednu zásielku predstavuje 4,28 eur.