Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčenia o absolvovaní skúšky odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vydať osvedčenie odbornej spôsobilej osobe na základe žiadosti, po úspešnom absolvovaní skúšky, alebo po jej oslobodení, resp. po splnení podmienok tam, kde skúška nie je. Informácie o službe

Prejsť na službu