Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách pre výrobcov, alebo zástupcov výrobcov. Ohľadom vyhovenia žiadosti rozhoduje štátny dopravný úrad v súlade s ustanoveniami príslušných platných právnych noriem. Informácie o službe

Prejsť na službu