Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba realizuje základe podanej žiadosti kontrolovanej osoby zápis požiadavky na povolenie výnimky z výkonu TDV do databázy požiadaviek a notifikuje PaMÚ prostredníctvom e-mailu a SMS o podanej žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu