Ústredný portál verejnej správy

Registrácia žiadostí o vydanie poukážky v rámci projektu Zelená domácnostiam

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje prijímanie žiadostí o vydanie poukážky zo strany domácností ako aj rezervácia poukážok a zadávanie žiadostí o preplatenie poukážky zo strany zhotoviteľa. Informácie o službe

Prejsť na službu