Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC (opatrenia č. 1, 3A)

Zvoľte poskytovateľa služby