Ústredný portál verejnej správy

Získavanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom ohlásenom prechodnom pobyte v zahraničí v papierovej forme.

Prejsť na službu