Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o súpise stavieb

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis stavieb dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis stavieb je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis stavieb poskytuje prehľadný výpis o stavbách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu