Ústredný portál verejnej správy

Podanie odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Ak prechodný pobyt občana v zahraničí skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan ohlási túto skutočnosť ohlasovni, v mieste jeho trvalého pobytu. Ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte občana v zahraničí ukončí. prechodného pobytu v zahraničí Odhlásiť sa z prechodného pobytu v zahraničí, ak prechodný pobyt občana v zahraničí skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná sám za seba. Pri elektronickom spôsobe odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí je občan povinný: Vyplniť elektronický odhlasovací formulár z prechodného pobytu v zahraničí. Podpísať elektronický odhlasovací formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu