Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC - zaslanie informácií

Žilinský samosprávny kraj

Popis služby

Služba zabezpečuje podadnie informácie o kontaktoch na zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja, o jeho úradných hodinách a mapu s určením polohy Žilinského samosprávneho kraja. Informácie o službe

Prejsť na službu