Ústredný portál verejnej správy

Podávanie informácie do elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností – elektronický dokument

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností – elektronický dokument predstavuje doručenie elektronického dokumentu, jeho registrovanie v registratúre. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti/podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu