Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o vererejné zdravotné poistenie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre zdravotnú poisťovňu na zverejnenie údajov podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu