Ústredný portál verejnej správy

Podávanie pripomienok k návrhom právnych predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní podať pripomienku k návrhu právneho predpisu. Informácie o službe

Prejsť na službu