Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre Slovákov v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky alebo majú slovenskú národnosť a uchovávajú si slovenské národné povedomie. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu