Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča - prvé vydanie

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča. Informácie o službe

Prejsť na službu