Ústredný portál verejnej správy

Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto)

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje výpis z osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) daňových položiek pre každý registrovaný daňový subjekt. Subjekt prostredníctvom služby získava vzdialený prístup k elektronickým zoznamom daňových položiek, ktoré vznikajú počas daňových procesov. Daňový subjekt získava prístup k týmto informáciám, ako je sumárny stav osobného účtu, detailný výpis pre vybraný druh dane, detail vybranej položky osobného účtu. Služba taktiež umožňuje používateľovi získať potvrdenie o stave osobného účtu, prostredníctvom voľby „Výpis z osobného účtu“. Informácie o službe

Prejsť na službu