Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu