Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu