Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu. Informácie o službe

Prejsť na službu