Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly daným okresným úradom najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti a po absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu