Ústredný portál verejnej správy

Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o vzniku stavu núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu