Ústredný portál verejnej správy

Podávanie doplňujúcej dokumentácie (responses) k registračným procedúram

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní oznámiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv podanie doplňujúcej dokumentácie k registračným procedúram - pripomienky. Predmetné informácie je možné poskytnúť prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu