Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie informácií Protimonopolného úradu SR

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba sprístupňuje tlačové správy, oznámenia o koncentrácii, usmernenia a pokyny úradu, iniciatívy, súhrny konaní, rozhodnutí a iných informácií Protimonopolného úradu SR na internetovej stránke úradu. Informácie o službe

Prejsť na službu