Ústredný portál verejnej správy

Zriaďovanie komunitného kompostoviska

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) požiadať o povolenie na zriadenie komunitného kompostoviska v komplexnej bytovej zástavbe. Komunitné kompostovanie vykonáva skupina ľudí/ domácností v určitej lokalite s cieľom spoločne kompostovať ich vlastný biologický odpad, získaný kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity. Na podanie žiadosti o povolenie na zriadenie komunitného kompostoviska je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu