Ústredný portál verejnej správy

Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba umožní získať štatistické prehľady z údajovej základne informačného systému Centrálny elektronický priečinok o zahraničnoobchodných transakciách. Pre používanie služby nie je dostupné GUI (grafické rozhranie). Pre používanie služby je potrebná systémová integrácia. Informácie o službe

Prejsť na službu