Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadosti o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla Štátnym dopravným úradom s platnosťou 6 mesiacov. Na základe žiadosti sú následne vykonané príslušné preverovania potrebné pre rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby vozidla, ktoré je potrebné pre úspešné zaevidovanie tejto zmeny na vozidle na dopravnom inšpektoráte. Informácie o službe

Prejsť na službu