Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o obnovenie pozastaveného kódu zdravotníckeho pracovníka

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Zdravotnícky pracovník si môže požiadať o obnovenie pozastaveného kódu. Informácie o službe

Prejsť na službu