Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Bardejov

Popis služby

UPOZORNENIE: !!!Služba je v pilotnej prevádzke určená len pre Okresný úrad Bardejov. Služba je miestne príslušná!!! Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu