Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie papierového dokumentu z elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie papierových dokumentov z Centrálneho elektronického registratúrneho strediska pomocou prevodu elektronického dokumentu na papierový dokument, alebo poskytovanie originálneho papierového dokumentu. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu