Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie aktuálnych a pripravovaných právnych predpisov z oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Pre verejnosť (najmä uchádzačov a vodičov) ale aj iné subjekty sú prostredníctvom tejto služby k dispozícií na jednom mieste informácie o aktuálne platnej, ale aj pripravovanej legislatíve z príslušných relevantných oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu