Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie aktuálnych a pripravovaných právnych predpisov z oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prístup k aktuálnym publikovaným a pripravovaným právnym predpisom z oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu