Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácií na podporu a rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o podporu v zmysle VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 52/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na podporu a rozvoj banskobystrického kraja. Pri podaní je potrebné eID (obč.preukaz s čipom) a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu