Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov na získanie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Potvrdenie v elektronickej podobe je opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou, registrový súd ho poskytuje bezplatne v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami. Potvrdenie v listinnej podobe je zasielané na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku. Informácie o službe

Prejsť na službu