Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje podávať ohlásenia o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov nasledovným subjektom: - Výrobca obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne - Výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok a neplní si vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov - Organizácia zodpovednosti výrobcov obalov (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka Informácie o službe

Prejsť na službu