Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií Dopravného úradu

Dopravný úrad

Popis služby

Služba poskytuje informácie o Dopravnom úrade pre občanov a podnikateľov, ktorí sú žiadateľmi alebo zákazníkmi úradu. Taktiež poskytuje informácie o činnostiach a výkone Dopravného úradu, ktoré môžu slúžiť pre potreby občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. Informácie o službe

Prejsť na službu