Ústredný portál verejnej správy

Elektronická úradná tabuľa

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Mesto a obec povinne informuje o svojej činnosti informuje na úradnej tabuli. Všetky informácie, ktoré podľa osobitných právnych predpisov povinne zverejnené. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva. Zverejňuje informácie z oblastí: Všeobecne záväzné nariadenia (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Zastupiteľstvo (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Zámery, obchodné verejné súťaže a dražby ( v zmysle obchodné zákonníka a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí) Verejné obstarávanie (v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) Rozhodnutia súdov (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Rozpočet (v zmysle zákonom 523/2004 Z. z. a583/2004 Z. z.) Sociálne služby (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Verejné vyhlášky (v zmysle zákona 369/1990 Zb . o obecnom zriadení) Územný rozvoj (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a stavebného poriadku) Životné prostredie (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Požiarna prevencia (v zmysle zákona314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi) Výberové konania a zamestnania (v zmysle zákona 552/2003 Z. z.) Územné plánovanie (stavebný poriadok) Oznámenie o dražbe (zákon 138/1991 Zb.) Informácie o službe

Prejsť na službu