Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o duplikát/zmenu osobných údajov kvalifikačnej karty vodiča

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní plnohodnotné elektronické vybavenie kvalifikačnej karty vodiča/osvedčenia pri strate (duplikát) alebo pri zmene osobných údajov bez návštevy okresného úradu. pre vybavenie je potrebné eID. Informácie o službe

Prejsť na službu