Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries s adresným bodom z RA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytne zoznam úplných údajov adries a ku každej adrese aj adresný bod v súradniciach x,y a jeho grafickú prezentáciu na mape na základe identifikátorov adries. Informácie o službe

Prejsť na službu