Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie parkovacej karty

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o zrušenie parkovacej karty. Na podanie žiadosti o zrušenie parkovacej karty je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu