Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia - Fyzická osoba

Mesto Trnava

Popis služby

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel, výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy Informácie o službe

Prejsť na službu