Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla požiadať o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu, a to v prípade ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla nepožiadala orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom. Informácie o službe

Prejsť na službu