Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na portáli pre exportéra

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie informácií s cieľom uľahčiť potenciálnym a existujúcim exportérom orientáciu v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií, priniesť prierezové informácie teritoriálneho a sektorového charakteru ako aj napomôcť pri vyhľadávaní exportných informácií zo strany slovenských subjektov. Informácie o službe

Prejsť na službu