Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o tehotenské

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadosti o tehotenské, ktoré je novou nemocenskou dávkou, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2021. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Ide o dávku, ktorá je určená len pre ženy, poistenky Sociálnej poisťovne. Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Poistenka pre vybavenie dávky potrebuje žiadosť potvrdenú lekárom. Informácie o službe

Prejsť na službu