Ústredný portál verejnej správy

Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie a zoznam služieb

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravuje návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej bude možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2022 bez nutnosti výmeny dokladu.

Predbežná informácia k legislatívnemu procesu k návrhu vyhlášky bola zverejnená v termíne od 13. apríla 2022 do 29. apríla 2022. Medzirezortné pripomienkové konanie sa plánuje spustiť v mesiaci október 2022.

Aktuálne informácie o procese schvaľovania vyhlášky, ako aj zoznam vybraných elektronických služieb verejnej správy, v rámci ktorých bude možné tento spôsob autorizácie použiť, budú na tomto mieste zverejňované postupne.

V záujme zabezpečenia možnosti autorizácie všetkých právnych úkonov kvalifikovaným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte aj po 31. decembri 2022 však odporúčame s predstihom požiadať o výmenu občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Súvisiace informácie:

(26. 09. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov