Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Po vykonaní povolenej prestavby vozidla je občan alebo podnikateľ povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o schválenie prestavby jednotlivého vozidla alebo o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ podať žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla. O žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje mieste príslušný okresný úrad. Podnikateľ ktorý má osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla môže prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. O podanej žiadosti o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla rozhoduje Štátny dopravný úrad. Informácie o službe

Prejsť na službu