Ústredný portál verejnej správy

Registrácia súboru priestorových údajov do Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje registráciu súborov priestorových údajov do Registra priestorových informácií (RPI). Pre registráciu súboru priestorových údajov je potrebné byť registrovaný do RPI pomocou služby Registrácia povinnej osoby do Registra priestorových informácií. Služba je realizovaná prostredníctvom formuláru na stránke www.slovensko.sk. Registrácia obsahuje stručné informácie o súbore - Identifikátor, popis, url (nepovinné) a tému INSPIRE, do ktorej súbor spadá. O výsledku registrácie súboru je používateľ informovaný prostredníctvom jeho eDesk schránky. Na službu Registrácia súboru priestorových údajov nadväzuje služba Služby metaúdajov, pomocou ktorej môže používateľ k registrovanému súboru vytvoriť metaúdaje. Informácie o službe

Prejsť na službu