Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) nahlásiť príslušnému úradu (správcovi miestnej cesty) ukončenie prác na rozkopávke miestnych ciest. Následne tento úrad zabezpečí obhliadku stavu cesty v teréne. V prípade nesplnenia podmienok úpravy cesty úrad upozorní žiadateľa na povinnosť zabezpečenia povrchovej úpravy a stanoví nový termín na zabezpečenie nápravy. Na nahlásenie ukončenia prác na rozkopávke miestnych ciest je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu